Rimantas Černiauskas. Koridorių vilkas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 175 p. Naujų apsakymų rinkinys, atskleidžiantis realų šiandienos gyvenimą. Cikle „Tolminkiemio

istorijos“ – K. Donelaitis ir jo aplinka. 

Romas Daugirdas. Laisvas kritimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 120 p.

Eilėraščių proza rinkinys, kurį užbaigia programiška esė „Aklavietės palaima“.

Juozas Baltušis. Sakmė apie Juzą. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 327 p.

Serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ pakartotinai išleistas žymaus prozininko vienas geriausių kūrinių.

Birutė Jonuškaitė. Kregždėlaiškis. – Vilnius: Versus aureus, 2007. – 142 p. Naujų apsakymų rinkinys, skirtas „laukinės savo prigimties neišdavusioms moterims ir nekompleksuojantiems vyrams“.

Rimantas Vanagas. Žali žydų plaukai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2007. – 424 p. Nauja dokumentinės prozos knyga, kurioje rašytojas įvairiais aspektais žvelgia į lietuvių ir žydų santykius.

Sigitas Geda. Parole che non potrei proferire. – Bologna: Edizione italiana „In forma di parole“, 2007. – 143 p. Poeto eilėraščių rinktinė italų ir lietuvių kalba. Sudarė, vertė, pabaigos straipsnį parašė Pietri U. Dini.