ignas_seinius_rastai_8


Ignas Šeinius. RAŠTAI, t. 8

 

Parengė Laima Arnatkevičiūtė

 

Šiame Raštų tome spausdinamos I. Šeiniaus novelės ir mažųjų apysakų rinkiniai „Tėviškės padangėje“ (dedikuotas „Tėvų Marijos ir Juozo, žuvusių sunkiais laikais, brangiam atminimui“) bei „Vyskupas ir velnias“. Novelėse „Jaunos dienos – giedrios dienos“ gausu autobiografinių motyvų. Nuo 1940 m., kai apsigyveno Stokholme, I. Šeinius daugiau rašė švediškai. Lietuviški šio laikotarpio kūriniai, atspindintys ir paskutinį rašytojo kūrybos epizodą, kuris sujungė skirtingus mąstymo bei raiškos pradmenis, skelbiami rinkinyje „Vyskupas ir velnias“.

 

 

putinas_rastai_11 

 

Vincas Mykolaitis-Putinas. RAŠTAI, t. 11, pirma knyga

 

Parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė

 

Kaip rašė pats Vincas Mykolaitis-Putinas, „šių knygų nepavadinau naujosios mūsų literatūros istorija, pamatęs, kad ne visą čia nagrinėjamą medžiagą galėsiu imti vien istoriniu atžvilgiu. Mano darbas apims tik apie 50 metų mūsų literatūros gyvenimo laikotarpį, kurio antroji pusė yra dar taip gyva, kad padaryti iš jos istoriją dar niekaip negalima“. Šioje knygoje autorius nagrinėja XIX a. priešaušrinio laikotarpio palikimą, kultūrinius jo uždavinius, poaušrinio laikotarpio literatūrą.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 5-6 (gegužė-birželis)